FORGOT YOUR DETAILS?

Nadobudneš základné poznatky o tréningu

Teoretické a praktické poznatky o správnom trénovaní vďaka, ktorým sa vyhneš mnohým zraneniam počas ďalšieho vývoja. Naučíš sa efektívne a zdravo cvičiť.

Vyšportuješ si postavu

Tréningové jednotky sú zamerané na rozvoj rýchlosti a sily. Spolu s vytrvalostnými cvičeniami získajú aj ohybnosť. To všetko sa prejaví na vytvarovaní a spevnení postavy.

Nájdeš nové kamarátstva

Zažiješ nezabudnuteľné chvíle plné hier, pohybu i zábavy, na ktoré bude dlho spomínať.

Naučíš sa komunikovať a sebaovládať

Rozvinieš si schopnosti empatie, sledovania cieľov a umenia dohovoriť sa s ostatnými. Sformulovať myšlienky, pocity a predstavy. Prehĺbiš dôveru k sebe a ostatným. Lepšie poznáš a zvládneš svoje vlastné emócie a viac rozumieť iným ľuďom. u

Získaš pohybovú všestrannosť

Osvojíš si správnu techniku behu, hodov, skokov, ktoré sú dôležité aj v iných športových odvetviach. Vybuduješ si pozitívny vzťah k športovaniu.

Naučíš sa tímovej spolupráci

Nájdeš rovnováhu medzi vlastnými potrebami a prianiami ostatných. Naučíš sa pracovať v skupine a dosiahnuť priateľskú spoluprácu v kolektíve. Zvýšiš si mieru sebauvedomenia a rozpoznania chýb, ktorých sa dopúšťaš pri kooperácií.

Získaš prevenciu proti obezite

Objavíš základné poznatky o zdravom stravovaní a získaš zdravé návyky. Zistíš ako zdravo žiť a cítiť sa vo forme..

Zvýšiš si sebavedomie

Nájdeš rovnováhu medzi vlastnými potrebami a prianiami ostatných. Naučíš sa pracovať v skupine a dosiahneš priateľskú spoluprácu v kolektíve. Zvýšiš si mieru sebauvedomenia a rozpoznania chýb, ktorých sa dopúšťaš pri kooperácií.

Čo robia uvedomelí rodičia šťastných detí inak?

Čo z nich robí obľúbených a hrdých otcov či matky?

Keď budeš potrebovať pomôcť, neváhaj sa na mňa obrátiť. Pokojne ma kontaktujte v prípade akýchkoľvek otázok

Rýchly kontakt

Roman Slyško

+421 902 820 105
rosly@rosly.sk
www.rosly.sk

TOP