Zabudli ste vaše údaje?

"Poznal som, že hlavný rozdiel medzi nami ľuďmi tvorí to, čím sme inšpirovaní. Verím, že keď bude každý človek pozitívne inšpirovaný, tak bude celá spoločnosť vo svete šťastnejšia. "

"Preto je mojim osobným poslaním vytvárať inšpiratívne prostredie pre vedenie, umenie a pohybovanie. A toto poslanie som premietol aj do ROSLY firmy, klubu, tímu a všetkých zastrešujúcich projektov."

Roman Slyško

CEO

Naša vízia je globálna a obgeneračná !

Ľudia robia to, čo ich baví, živia sa tým a ich činnosť je prospešná aj pre ostatnú spoločnosť vo svete.

ROSLY je pre tebaAk si kombinácia tipov:

Dávame Vám priestor na sebarealizáciu. Vytvárame pre Vás prostredie, aby sa Vám dali jednoduchšie robiť činnosti, ktoré Vás napĺňajú. Inšpirujeme Vás a Vy sa tiež vzájomne inšpirujete.

Športovec?

Máš radosť z pohybu a posúvania hraníc svojho tela? Dokážeš si užiť svoj fyzicky prežitok?

Umelec?

Dokážeš vidieť krásu v kvetine? Prirodzene tvoríš básne, maľuješ, spievaš či tancuješ? Vnímaš a interpretuješ svoje emócie pri tvorbe?

Vzdelanec?

Máš nadšenie z objavovania? Cítiš sa ako večný žiak života? Rád skúmaš a hľadáš pravdu? Máš vzťah k vede, filozofií či cestovaniu?

ROSLY názovKto/čo je to?

Väčšina ľudí žije v tom, že názov ROSLY je iba odvodený od počiatočných písmen mena a priezviska zakladateľa ROman SLYško. To je však iba polovičná pravda. Dohromady názov tvorí akronym charakteru značky ROSLY ( Radosť- Otvorenosť- Sloboda- Láska- Y je sYmbol McGregorovej teórie vedenia ľudí)

Radosť

Otvorenosť

Sloboda

Láska

sYmbol

Náš tím

V ROSLY klube sa stretnete s profesionálnym tímom skúsených vedúcich, trénerov a animátorov, ktorí sú vyškolení, podieľajú sa na tvorbe programu a píšu odborné publikácie. Cieľom všetkých aktivít ROSLY klubu je zvyšovať mieru šťastia u vašich detí. Organizujeme im úžasné zážitky v ktorých získavajú ponaučenia a premietajú si ich do skúsenosti využiteľných v bežnom živote.

Mgr. Juraj "Šimuraj" Šimkovič

Manažér šťastia. Táborový vedúci a školiteľ animátorov

Sociálny pedagóg a vychovávateľ, v teréne s deťmi pôsobí od svojej mladosti, bol aktívnym skautom, animátorom, vychovávateľom, športovým manažérom. Aktuálne pôsobí v experimente „MANAŽÉR ŠŤASTIA“ v Súkromnej základnej škole v Novej Dubnici. V januári 2018 vyšla jeho knižná prvotina s názvom Naivná pedagogika z praxe: 15 rokov medzi „malými veľkými“ školiteľmi. Ak chceme meniť, formovať a vychovávať, musíme najprv pracovať sám na sebe

Mgr. Juraj "Šimuraj" Šimkovič

Manažér šťastia. Táborový vedúci a školiteľ animátorov.

Kreatívec, komunikátor, školiteľ a zabávač.

Volám sa Juraj Šimkovič, ale môžete ma volať Šimuraj. Tak ma volajú deti, s ktorými pracujem v školách prírody, táboroch a v školstve už viac ako 15 rokov.

V súvislosti s tábormi robil už asi všetko od animátora, vedúceho tábora, manažéra až po školiteľa.

Juraj "Šimuraj" Šimkovič
autor knihy: Naivná pedagogika z praxe

Kde nás nájdete online?

Naber pozitívnu inšpiráciu aj na sociálnych sieťach

Daj páči sa mi na facebook stránke

Sleduj nás na google plus stránke

TOP