Zabudli ste vaše údaje?

"Poznal som, že hlavný rozdiel medzi nami ľuďmi tvorí to, čím sme inšpirovaní. Verím, že keď bude každý človek pozitívne inšpirovaný, tak bude celá spoločnosť vo svete šťastnejšia. "

"Preto je mojim osobným poslaním vytvárať inšpiratívne prostredie pre vedenie, umenie a pohybovanie. A toto poslanie som premietol aj do ROSLY firmy, klubu, tímu a všetkých zastrešujúcich projektov."

Roman Slyško

CEO

Naša vízia je globálna a obgeneračná !

Ľudia robia to, čo ich baví, živia sa tým a ich činnosť je prospešná aj pre ostatnú spoločnosť vo svete.

ROSLY je pre tebaAk si kombinácia tipov:

Dávame Vám priestor na sebarealizáciu. Vytvárame pre Vás prostredie, aby sa Vám dali jednoduchšie robiť činnosti, ktoré Vás napĺňajú. Inšpirujeme Vás a Vy sa tiež vzájomne inšpirujete.

Športovec?

Máš radosť z pohybu a posúvania hraníc svojho tela? Dokážeš si užiť svoj fyzicky prežitok?

Umelec?

Dokážeš vidieť krásu v kvetine? Prirodzene tvoríš básne, maľuješ, spievaš či tancuješ? Vnímaš a interpretuješ svoje emócie pri tvorbe?

Vzdelanec?

Máš nadšenie z objavovania? Cítiš sa ako večný žiak života? Rád skúmaš a hľadáš pravdu? Máš vzťah k vede, filozofií či cestovaniu?

ROSLY názovKto/čo je to?

Väčšina ľudí žije v tom, že názov ROSLY je iba odvodený od počiatočných písmen mena a priezviska zakladateľa ROman SLYško. To je však iba polovičná pravda. Dohromady názov tvorí akronym charakteru značky ROSLY ( Radosť- Otvorenosť- Sloboda- Láska- Y je sYmbol McGregorovej teórie vedenia ľudí)

Radosť

Otvorenosť

Sloboda

Láska

sYmbol

Náš tím

V ROSLY klube sa stretnete s profesionálnym tímom skúsených vedúcich, trénerov a animátorov, ktorí sú vyškolení, podieľajú sa na tvorbe programu a píšu odborné publikácie. Cieľom všetkých aktivít ROSLY klubu je zvyšovať mieru šťastia u vašich detí. Organizujeme im úžasné zážitky v ktorých získavajú ponaučenia a premietajú si ich do skúsenosti využiteľných v bežnom živote.

Mgr. Juraj "Šimuraj" Šimkovič

Manažér šťastia. Táborový vedúci a školiteľ animátorov

Sociálny pedagóg a vychovávateľ, v teréne s deťmi pôsobí od svojej mladosti, bol aktívnym skautom, animátorom, vychovávateľom, športovým manažérom. Aktuálne pôsobí v experimente „MANAŽÉR ŠŤASTIA“ v Súkromnej základnej škole v Novej Dubnici. V januári 2018 vyšla jeho knižná prvotina s názvom Naivná pedagogika z praxe: 15 rokov medzi „malými veľkými“ školiteľmi. Ak chceme meniť, formovať a vychovávať, musíme najprv pracovať sám na sebe

Mgr. Juraj "Šimuraj" Šimkovič

Manažér šťastia. Táborový vedúci a školiteľ animátorov.

Kreatívec, komunikátor, školiteľ a zabávač.

Volám sa Juraj Šimkovič, ale môžete ma volať Šimuraj. Tak ma volajú deti, s ktorými pracujem v školách prírody, táboroch a v školstve už viac ako 15 rokov.

V súvislosti s tábormi robil už asi všetko od animátora, vedúceho tábora, manažéra až po školiteľa.

Juraj "Šimuraj" Šimkovič
autor knihy: Naivná pedagogika z praxe

Mgr. Michal "Mikele" Horváth

Kariérny poradca a mentor. Táborový vedúci a školiteľ.

Michal / Mikele. Rodený Bratislavčan z pravého brehu Dunaja (Petržalka). Vyštudoval marketingovú komunikáciu na UK v Bratislave. Je odídenec z marketingovej branže. Robil v PR ako account manager. Tvoril a realizoval kampane pre malých i veľkých klientov (OSF, ČSOB).

Mgr. Michal "Mikele" Horváth

Kariérny pordadca a mentor. Táborový vedúci a školiteľ.

Rád by sa pokúsil zmeniť náš vzdelávací systém.

Po pätnástich rokoch skúsenosti s prácou s mládežou, vďaka Saleziánom Dona Bosca a Domke – Združeniu saleziánskej mládeže na Mamateyovej, som sa rozhodol splniť si svoj sen, ktorý vo mne pomaly dozrieval - pomôcť mladým ľuďom objaviť svoje kvality a rozvíjať ich ako kariérny poradca a mentor.

Zavialo ho to na jeho bývalú strednú školu - SOŠ Farského 9 v Bratislave, kde učí a snaží sa rozvíjať a pozitívne motivovať svojich študentov. Keď neučí, tak robí workshopy alebo nejakú zážitkovú akciu pre mladých, napríklad s MO Plusko.

Má rád, keď si môže pospať, posedieť pri vínku s priateľmi alebo sa odreagovať pri športe.

Uvidíte ho najmä s loptou na nohe či s hokejkou v ruke. Po novom sa hrá s radosťou malého dieťaťa na odvážneho objaviteľa a stal sa ambasádorom tejto skvelej hry pre malých aj veľkých.

Bc. Miroslava "Miruš" Boboková

Táborová vedúca a animátorka

Mirka aktuálne ukončila bakalárske štúdium v odbore predškolská a elementárna pedagogika na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V štúdiu naďalej pokračuje na magisterskom stupni v odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.

Bc. Miroslava "Miruš" Boboková

Táborová vedúca a animátorka

Považujem sa za kreatívnu, zodpovednú a flexibilnú.

Pri práci s deťmi sa vždy snažím zameriavať na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa či už po kognitívnej, emocionálnej alebo psychomotorickej stránke. Milujem deti, ich rozžiarené očká a úsmevy na perách. Čas strávený snimi ma napĺňa radosťou, dodáva mi pozitívnu energiu a získavam v ňom mnoho skúsenosti.

Počas štúdia absolvovala prax v materských školách, školských kluboch detí a v školách v prírode. Popri štúdiu  viedla tanečné krúžky pre deti primárneho stupňa. Vo voľnom čase sa venuje práci s deťmi ako vedúca táborov alebo ako animátorka v školách v prírode.

Taktiež je odvážna objaviteľka v novej spoločenskej pohybovej hre, kde pracuje ako ambasádorka.

Otvorenosť, zvedavé otázky či úprimnosť, aj tak by sa dal charakterizovať detský svet. Vo voľnom čase sa rada korčuluje na kolieskových korčuliach, pláva a chodí na turistiku.

Ivan "Ivo" Heglas

Kondičný tréner

Študuje na Univerzite Komenského, na Fakulte telesnej výchovy a športu, odbor kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy.

Ivan "Ivo" Heglas

Kondičný tréner.

Mojou špecialitou je všeobecná športová príprava.

Športu sa prirodzene venujem aj vo voľnom čase, mojou filozofiou je "zdravé športovanie". Šport nielen výkonnostne,  ale aj zážitkovo.

Nezameriavam sa iba na jeden šport, ale snažím sa o komplexný rozvoj sily, rýchlosti, vytrvalosti a obratnosti.

Tábory som si užíval ako dieťa a mám skúsenosti aj ako praktikant či už v dennom alebo aj pobytovom tábore. A preto viem aké je dôležité aby sa dieťa v táboroch cítilo "ako doma" a viem, že najdôležitejším činiteľom je prístup a osobnosť animátorov.

Michaela "Mimi" Horniaková

Športová animátorka

Študentka pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Lásku k športu a k deťom zúročuje aj pri spoluorganizovaní táborov, voľnočasových aktivít, športových súťaží a dobrovoľníctve.

Michaela "Mimi" Horniaková

Športová animátorka

Rozhodla som sa, že s deťmi chcem pracovať, vychovávať ich a vzdelávať.

Pri práci s deťmi ma napĺňa ich predstavivosť, úprimnosť, spolupatričnosť, ich zmysel pre riešenie situácii a záujem s akým sa vrhajú do nových činností.

Počuť pozitívnu spätnú väzbu od detí na reflexií mi často navodí pocit z dobre vykonanej práce, ktorý ma motivuje ísť ďalej.

Michaela, ako malé dieťa a počas strednej školy aktívne reprezentovala na celoslovenských športových podujatiach v basketbale. Športu sa venuje aj teraz, ale už nie reprezentačne.

Veľmi často sa stáva, že som to práve ja, ktorá sa učí od detí.

Zuzana “Zuzka“ Višňovská

Športová animátorka

Študuje fakultu matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Zuzka je choreografka a tanečná pedagogička v ochotníckom divadle v Bratislave.

Zuzana “Zuzka“ Višňovská

Športová animátorka

Zistila som, že šport a práca s deťmi je neodlúčiteľnou súčasťou mňa.

Športu sa venujem už od útleho detstva.  Mám za sebou tanečné skúsenosti na úrovniach majstrovstiev Slovenska a Európy. Som bývalou hráčkou ženskej florbalovej extraligy ako aj slovenskou reprezentantkou junioriek v ultimate frisbee.

Popri vlastných tréningoch sa často venuje aj trénerstvu detí. "Ich zapálenie a chuť športovať, dokážu motivovať aj mňa". Jej filozofiou je najprv dieťa inšpirovať až potom očakávať výsledok. Zuzka deťom ukazuje, že šport nie je len o tvrdých tréningoch, ale aj o radosti, zábave, zážitkoch a tvorbe nových kamarátstiev.

Ľuďom sa snažím ukázať čaro, ktoré v sebe šport skrýva. Napríklad ako sa dá v tanci preniesť pocit, emócia, túžba, do tanečných prvkov. Vtedy každý jeden pohyb naberie svoj význam a jeho prevedením sa prenesú emócie aj na okolie.

Kde nás nájdete online?

Naber pozitívnu inšpiráciu aj na sociálnych sieťach

Daj páči sa mi na facebook stránke

Sleduj nás na google plus stránke

TOP