Zabudli ste vaše údaje?

Celoročný krúžok Hravá atletika ROSLY

Budujte a udržiavajte u vašich detí pozitívny vzťah k športovaniu počas celého roka v ROSLY klube Nezáväzne rezervujte miesto pre dieťa a mládež, čo chce napĺňať svoj pohybový potenciál a objaviť v sebe viac, ako talent.

"Unikátne tréningové jednotky vedené profesionálne pripravenými trénermi, interaktívnym spôsobom, formou hry a zábavy"

  • Nadobudne odborné poznatky
  • Získa pohybovú všestrannosť
  • Vyšportuje si postavu
  • Naučí sa tímovej spolupráci
  • Nájde nové kamarátstva
  • Zvýši si sebavedomie
  • A oveľa viac...
krúžok

K odoslaniu nezáväznej rezervácie vám stačia len 2 kroky a 2 minúty.

1. krok - Informácie o rodičovi/ zákonnom zástupcovi:
2. krok - Informácie o dieťati/ účastníkovi:
Prvé dieťa (1)
Druhé dieťa ( vyplňte len v prípade, že chcete rezervovať dve miesta (2))
TOP