Zabudli ste vaše údaje?

Ste rodič, ktorý nechá dieťa posedávať doma počas prázdnin alebo máte pre neho vybratý letný športový tábor?

Denný prázdninový tábor Hravá atletika ROSLY

Kam so školákom po škole? Už máte vymyslený prázdninový program pre deti?

"Ako rodič ste v lete v práci a vaše dieťa počas toho trávi čas zmysluplným spôsobom 5 dní v týždni 9 hodín denne"

 • zabezpečený obed...
 • kvalifikovaní vedúci...
 • profesionálny program...
alebo
Petr Horáček- porotca tanečnej šou Let´s Dance, prezident Slovenského zväzu tanečného športu, tréner a choreograf. Podieľal sa na projektoch SuperStar, Bailando a Miliónový tanec.
"Program v tomto tábore ROSLY je koncipovaný tak, aby pomáhal motivovať k radosti z pohybu. Zároveň prirodzene podnecuje rast mentálnej a fyzickej odolnosti. Práve profesionálny tím spoľahlivých vedúcich s 15 ročnými skúsenosťami a nízkonákladová cena robia tento projekt výnimočným. Je vhodný aj pre deti, ktoré nie sú zvyknuté športovať!“

"Každý toľko, koľko vládze" ( pre štíhlych aj zavalitých).

Ak ste rodič dieťaťa na základnej škole pravdepodobne sa obávate, že sa vaše dieťa bude počas voľna nudiť, pozerať dlhé hodiny na displej počítača v izolácii od svojich rovesníkov.

Možno zisťujete, že predísť mentálnemu a fyzickému chradnutiu vášho dieťaťa je pre vás náročnejšie, pretože musíte tráviť čas v práci alebo si chcete užiť voľno osamote bez detí.

Ako väčšina uvedomelých rodičov aj vy pravdepodobne chcete mať pokojné vedomie, že pomáhate a s istotou chránite svoju ratolesť tým, že ju zverujete do tých správnych rúk.

Denný prázdninový tábor Hravej atletiky ROSLY je aj pre deti, ktorých rodičia si už vyčerpali dovolenku a trávia leto v práci.

Zatiaľ, čo sa vy venujete povinnostiam alebo oddychu, vaše dieťa s nami prežíva týždeň radostí v aktívnom a neformálnom zapojení spolu s kamarátmi.

Áno, dá sa to!

S ROSLY viete zdravý životný štýl vášho dieťaťa zvládnuť aj takto...

Vaše dieťa si buduje pozitívny vzťah k športovaniu počas toho, ako vy musíte tráviť čas v práci alebo niekde inde.

Šikovná cesta, ako vaše dieťa nadobudne úžasné zážitky a spozná nových kamarátov. Denný tábor Hravá atletika ROSLY - je pre vás aj v prípade, že si chcete užiť voľno bez detí a vyhradiť si čas pre svoj osobný oddych či zábavu.

Čo? Táborový program je športovo a tvorivo stavaný.

Vďaka pravidlu "každý toľko, koľko vládze" sú aktivity vhodné pre deti rôznych pohybových schopností a možností. Viac záleží na chuti dieťaťa, než na jeho fyzickej kondícií. ( pre chudých, štíhlych aj zavalitých)

Zameranie tréningov v tábore Ha.R je na

 • Zdravý duševný vývin
 • Rozvoj rýchlosti a sily
 • Vytrvalostné schopnosti a ohybnosť
 • Prevenciu proti obezite
 • Pohybovú všestrannosť
 • Tímovú spoluprácu
 • Nové kamarátstva
 • Zmysel pre fair-play

Zakomponované atletické disciplíny do hier

 • Behy na krátke vzdialenosti
 • Beh cez prekážky
 • Štafetový beh
 • Behy na dlhé vzdialenosti
 • Skoky
 • Hody
 • Viacboj

Plus pomedzi tábor zažijú

 • Súťaženie
 • Hranie
 • Odmeňovanie
 • Prezentovanie
 • Vytváranie

Aké je zameranie v jednotlivých dňoch?

 • Program v tomto tábore je stavaný, tak že deti sú 50% času vonku a 50% vo vnútri. Alebo striedame ihrisko s telocvičňou v závislosti od počasia. Každý deň sú iné 3 tréningy. Zameranie tréningov nieje len o pohybe, ale aj o spoločensky prospešných hodnotách, ktoré vystihuje ROSLY.
 • Pondelok je Deň R: Radosť - Radosť úsmevy a smiech
 • Utorok je Deň O: Otvorenosť - Rozvíjať rýchlosť a silu
 • Streda je Deň S: Sloboda - Relax, talent a objavy
 • Štvrtok je Deň L: Láska - Vytrvalosť, ohybnosť, dar
 • Piatok je Deň Y: Spolupráca - Tím a súdržnosť je viac
 • Celkový táborový program Ha.R má viac ako 25 strán a to bez príloh. Aj preto tu nieje zverejnený. Ak vás zaujíma časový režim dňa, napíšte nám.

Kde? V ktorej telocvični, ihrisku a na ktorej adrese prebieha tábor Hravá atletika ROSLY? Kedy? Dátumy turnusov, o ktorých potrebujete vedieť. Ktorý týždeň vám najviac vyhovuje?

Ktoré miesto a dátum konania vám vyhovuje?

 • Žilina: Súkromné gymnázium Oravská 11,_od 6.7. do 10.7. 2020;_ od 13.7. do 17.7. 2020; _od 20.7. do 24.7. 2020; od 10.8. do 14.8. 2020; _od 17.8. do 21.8. 2020;
 • Petržalka: Základná škola Prokofievova 5, _od 6.7. do 10.7. 2020;_ od 13.7. do 17.7. 2020; _od 20.7. do 24.7. 2020; od 10.8. do 14.8. 2020; _od 17.8. do 21.8. 2020;
 • Rača: Obchodná akadémia Račianska 107, od 10.8. do 14.8. 2020; _od 17.8. do 21.8. 2020;
 • Turnus pre ktorý ste sa rozhodli si stačí vybrať v príhláške, dole na konci tejto stránky

Od koľko rokov do koľko rokov? Od koľkej hodiny do koľkej hodiny?

Deti vo veku základnej školy 5 dní v týždni 9 hodín denne. ( V prípade, že chcete kvôli práci priviesť dieťa skôr alebo prihlásiť v inom veku ako je napísané, skúste sa nás na to spýtať a my vám povieme, či to je možné.)

Od 7 do 13 rokov

Veková kategória detí

Od 8:30 do 17:30 hod. Obed o 12:00 hod.

Časová náročnosť denne

Viete si to predstaviť?

Ako ROSLY zjednoduší vašu rodičovskú úlohu. Spôsob, akým budete tráviť dni svojho drahocenného času počas letného týždňa, je na vás...

S dôrazom na zábavu pohybom v blízkosti lokality vášho bývania.

Bez dôrazu na vysoký športový výkon vášho dieťaťa.

Samozrejmosťou je profesionálny program, priateľskí vedúci a chutný obed.

Tu je niekoľko ďalších pozitívnych dopadov, ktoré tábor Hravá atletika ROSLY prinesie vašim deťom

Nadobudne základné poznatky o tréningu a prevencií proti obezite

Vyskúša si cvičenia o pohybovej všestrannosti, ktoré zdravo formujú postavu

Nájde nové kamarátstva a zdokonalí sa v tímovej spolupráci

Zlepší si komunikáciu, sebaovládanie a posilní sebavedomie

Aká je cena za celý turnus denného tábora Hravá atletika ROSLY pre jedno dieťa?

Vy dnes môžete získať tento tábor so zľavou a ušetriť 39€ a viac!

 • Interaktívne a zábavné cvičenia, ktoré sú profesionálne pripravené.
 • Podpora vytvárania pozitívneho vzťahu k športovaniu u vášho dieťaťa.
 • Nové úžasné zážitky, noví kamaráti a otvorené dvere do ROSLY klubu pre ďalší rozvoj.
 • Máme radi súrodencov - u nás si môžete dovoliť zaplatiť za dve deti ako inde za jedno. Ušetrite si peniažky na iné výdavky alebo môžete prihlásiť deti na ďalší turnus navyše.

"Roman, ale vážne prečo je cena za tento úžasný tábor taká nízka?"

Chcem, aby bol tábor dostupný aj pre rodinu s bežným rozpočtom. Krásne zážitky by nemali byť výsadou len bohatých detí. Preto som sa spojil s partnermi, ktorí mi pomohli stlačiť cenu nižšie.

Tento tábor sa uskutočňuje aj vďaka podpore mestskej časti Petržalka.

Ľudmila Chodelková-zakladateľka najväčšieho centra volného času na Slovensku.
"Je mi veľmi sympatické, že Roman urobil tento tábor cenovo dostupný pre bežnú rodinu zo sídliska. Ak ste rodič, ktorý trávi leto v práci, skúste svoje dieťa prihlásiť. Dnešná informačná doba potrebuje obzvlášť, aby sa deti odpútali od počítača, trávili čas s inými deťmi a vytvárali si pozitívny vzťah k športovaniu.“

K vyplneniu a odoslaniu prihlášky vám stačia len 3 kroky a 3 minúty.

1. krok - Informácie o rodičovi/ zákonnom zástupcovi:

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

2. krok - Informácie o dieťati/ účastníkovi:

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

3. krok - Informácie o mieste, dátume a počte turnusov:

Ktoré miesto vám vyhovuje?
Field is required!
Ktorý dátum vám vyhovuje?
 • Dátum konania v Petržalke:
 • od 6.7. do 10.7. 2020
 • od 13.7. do 17.7. 2020
 • od 20.7. do 24.7. 2020
 • od 10.8. do 14.8. 2020
 • od 17.8. do 21.8. 2020
Field is required!
Ktorý dátum vám vyhovuje?
 • Dátum konania v Žiline:
 • od 6.7. do 10.7. 2020
 • od 13.7. do 17.7. 2020
 • od 20.7. do 24.7. 2020
 • od 10.8. do 14.8. 2020
 • od 17.8. do 21.8. 2020
Field is required!
Ktorý dátum vám vyhovuje?
 • Dátum konania v Rači:
 • od 6.7. do 10.7. 2020
 • od 13.7. do 17.7. 2020
 • od 20.7. do 24.7. 2020
 • od 27.7. do 31.7. 2020
 • od 3.8. do 7.8. 2020
 • od 10.8. do 14.8. 2020
 • od 17.8. do 21.8. 2020
Field is required!
Field is required!
Ktoré miesto vám vyhovuje?
Field is required!
Ktorý dátum vám vyhovuje?
 • Dátum konania v Petržalke:
 • od 6.7. do 10.7. 2020
 • od 13.7. do 17.7. 2020
 • od 20.7. do 24.7. 2020
 • od 10.8. do 14.8. 2020
 • od 17.8. do 21.8. 2020
Field is required!
Ktorý dátum vám vyhovuje?
 • Dátum konania v Žiline:
 • od 6.7. do 10.7. 2020
 • od 13.7. do 17.7. 2020
 • od 20.7. do 24.7. 2020
 • od 10.8. do 14.8. 2020
 • od 17.8. do 21.8. 2020
Field is required!
Ktorý dátum vám vyhovuje?
 • Dátum konania v Rači:
 • od 6.7. do 10.7. 2020
 • od 13.7. do 17.7. 2020
 • od 20.7. do 24.7. 2020
 • od 27.7. do 31.7. 2020
 • od 3.8. do 7.8. 2020
 • od 10.8. do 14.8. 2020
 • od 17.8. do 21.8. 2020
Field is required!
Ktorá cena vám pasuje?
Zvolte si, či chcete ušetriť alebo vám nevadí podporiť tábor plnou sumou
Field is required!
Potrebujete uplatniť rekreačný poukaz?
Field is required!
Potrebujete vodiť dieťa skôr?
Field is required!
Chcete nám zanechať správu?
Field is required!
Pole je povinné!
Po odoslaní prihlášky budete presmerovaní na ďakovnú stránku. Ak by Vám neprišiel e-mail do 24 hodín od odoslania vašej prihlášky alebo v prípade akýchkoľvek problémov nás prosím kontaktujte.

Rýchly kontakt

"V prípade akýchkoľvek otázok mi prosím zavolajte alebo napíšte"

Roman Slyško

+421 902 820 105
rosly@rosly.sk
www.rosly.sk

Vaše časté otázky k dennému prázdninovému táboru Hravá atletika ROSLY

Máte otázku, ktorá sa tu nenachádza? Pokojne nás kontaktujte. Radi vám odpovieme.

Pozrite si odpovede na vaše najčastejšie otázky:

Pokiaľ je 6 ročné dieťa fyzicky aj mentálne zdatné, zvyknuté sa hýbať, zapájať sa do hier, tak neni problém sa zúčastniť. Treba to uviesť do správy pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára.

Priviesť dieťa skôr je možné zdarma. V prípade, že je to vaše prianie kvôli skoršej ceste do práce. Uveďte prosím v prihlasovacom formulári do správy od koľkej hodiny najneskôr potrebujete svoje dieťa priviesť.

Som si istý, že sa počas denného tábora Ha.R niečo nové naučí a zdokonalí sa v tréningoch. Niektoré deti, ktoré sa zaoberajú primárne iným športom ako je atletika berú celoročný krúžok Ha.R ako doplnkovú športovú prípravu. Aktivity v týždennom dennom tábore Ha.R budú ladené tiež v duchu všeobecnej športovej prípravy ( koordinácia, rýchlosť, vytrvalosť, sila, pohyblivosť) väčšinou zabalené hravým spôsobom.

 • áno v prípade nepriaznivého počasia je plán B v telocvični, ktorá je dosť veľká.
 • áno väčšinou vonku okolo areálu, avšak v prípade veľkého tepla sa tiež telocvičňa využije ako úkryt pred slnkom. ( horúčavy dokážu rýchlo vyčerpať)
 • obed bude zabezpečený dovozom, to znamená, že v priestoroch zš bude špeciálne určená miestnosť na obedy.
 • jedná skupina je max 15 detí a na ňu jeden vedúci plus zdieľaný asistent. Počet skupín je v závislosti od počtu prihlásených detí celkovo. Kapacitne dokážeme obslúžiť aj 3 skupiny počas jedného turnusu. (3x vedúci)
 • chodenie mimo areál - bude výlet alebo podľa príležitosti v závislosti od priebežného vývoja táborového programu.
TOP