Zabudli ste vaše údaje?

"Poznal som, že hlavný rozdiel medzi nami ľuďmi tvorí to, čím sme inšpirovaní. Verím, že keď bude každý človek pozitívne inšpirovaný, tak bude celá spoločnosť vo svete šťastnejšia. "

"Preto je mojim osobným poslaním vytvárať inšpiratívne prostredie pre vedenie, umenie a pohybovanie. A toto poslanie som premietol aj do ROSLY firmy, klubu, tímu a všetkých zastrešujúcich projektov."

Roman Slyško

CEO

Naša vízia je globálna a obgeneračná !

Ľudia robia to, čo ich baví, živia sa tým a ich činnosť je prospešná aj pre ostatnú spoločnosť vo svete.

ROSLY je pre tebaAk si kombinácia tipov:

Dávame Vám priestor na sebarealizáciu. Vytvárame pre Vás prostredie, aby sa Vám dali jednoduchšie robiť činnosti, ktoré Vás napĺňajú. Inšpirujeme Vás a Vy sa tiež vzájomne inšpirujete.

Športovec?

Máš radosť z pohybu a posúvania hraníc svojho tela? Dokážeš si užiť svoj fyzicky prežitok?

Umelec?

Dokážeš vidieť krásu v kvetine? Prirodzene tvoríš básne, maľuješ, spievaš či tancuješ? Vnímaš a interpretuješ svoje emócie pri tvorbe?

Vzdelanec?

Máš nadšenie z objavovania? Cítiš sa ako večný žiak života? Rád skúmaš a hľadáš pravdu? Máš vzťah k vede, filozofií či cestovaniu?

ROSLY názovKto/čo je to?

Väčšina ľudí žije v tom, že názov ROSLY je iba odvodený od počiatočných písmen mena a priezviska zakladateľa ROman SLYško. To je však iba polovičná pravda. Dohromady názov tvorí akronym charakteru značky ROSLY ( Radosť- Otvorenosť- Sloboda- Láska- Y je sYmbol McGregorovej teórie vedenia ľudí)

Radosť

Otvorenosť

Sloboda

Láska

sYmbol

Kde nás nájdete online?

Naber pozitívnu inšpiráciu aj na sociálnych sieťach

Daj páči sa mi na facebook stránke

Sleduj nás na google plus stránke

TOP