Fotky tábor ROSLY 2023

Ako pozerať fotky Vašich detí?

Fotky (10 401 snímok)  z tábora ROSLY 2023 sú rozdelené do albumov podľa miesta a dátumu turnusu.  Dajú sa dobre zobraziť a prezerať v počítači aj na mobile.

  • Najprv si otvorte album nižšie s miestom a dátumom turnsu, kde bolo Vaše dieťa, aby ste si vedeli rýchlejšie nájsť a stiahnuť fotky, ktoré sa Vám páčia.

Máte dve možnosti, ako prezerať a sťahovať fotky svojho dieťaťa:

  1. Možnosť: Rolujte fotky hromadne v albume turnusu smerom dole. Fotku dieťaťa si kliknutím zobrazíte celú, kde si ju viete stiahnúť.
  2. Možnosť: Kliknite hneď na prvú fotku v albume a posúvajte si väčšie fotky jednotlivo v celom albume.

Poznámky:

  • Každá fotka sa dá stiahnúť po rozkliknutí. Otvoríte fotku, aby sa zobrazila celá na obrazovke. Vpravo hore sa ukáže šípka cez ktorú sa dá fotka stiahnúť do počítača alebo mobilu.
  • V prípade problémov so zobrazením fotiek stačí kliknúť na tlačítko refresh.
  • Každý album jednotlivo obsahuje niekoľko stoviek fotiek od 800 do 1700 snímok.
  • Chete si pozrieť fotky cez mobil? Uistite sa či ste na wifi, aby sa Vám nečakane nevyčerpal veľký objem dát.

Albumy fotiek detí z tábora ROSLY 2023 – podľa miesta a dátumu turnusu: